Pritisni "Enter" za sadržaj

Česta pitanja

Kako dobijam formular za učešće na Festivalu?

Formular se zahteva na adresi info@tv-festival.org

Koja osoba je najbolja za komunikaciju sa Festivalom?

Za opšta pitanja zadužena je Bosa Aleksić, glavni sekretar Festivala, kojoj se možete obratiti na mail info@tv-festival.org  ili na broj telefona 064 174 84 28

Ko je inokosni organ Festivala?

Inokosni rukovodilac na Festivalu je predsednik Igor Aleksić koji je autonoman, ali polaže račune Savetu Festivala, te organizatorima. U skladu sa našom transparentnom politikom, njemu učesnici mogu postavljati pitanja na mail info@tv-festival.org, ali se ne smatra prikladnim da mu telefoniraju. 

Kako se bira žiri, i zašto je toliko brojan? Kojim sistemom žiri glasa?

Žiri je zamišljen kao mali parlament profesionalaca. Čini ga petnaestak TV profesionalaca, teoretičara i kritičara iz zemlje i sveta. Glasanje se iskazuje brojčanim ocenama za svaki rad, na posebnim glasačkim listićima, a zatim se prave konačne rang liste. Ponosni smo na svako ime koje je do sada bilo u našem žiriju.

Šta znači primena pozitivne diskriminacije na Festivalu?

Blaži kriterijumi se primenjuju na lokalne medije. Takođe, materijalni deo nagrade mogu dobiti i dobitnici diploma… Ako je uočeno da imaju talenta, Festival im može dodeliti neki vid materijalne nagrade.

Da li učesnik može razgovarati sa selekcionom komisijom?

Ne, učesnik nema prava da raspravlja sa selekcionom komisijom jer je ona istinski autonomna.

Da li je kotizacija obavezna?

Da, kotizacija je obavezna, ali i simbolična. Ona ne važai samo za internacionalne učesnike u prvom krugu selekcije, jer polažu pravo na manji broj nagrada, ali i za njih važii u drugom krugu selekcije.

Da li je učesnik u konkurenciji obavezan da prisustvuje Festivalu?

Nije obavezan, ali ukoliko nije prisutan na Festivalu organizator nije dužan da mu uruči materijalan deo eventualne nagrade. Ova odrednica se pogotovo odnosi na učesnike iz naše zemlje.

Od čega se sastoje materijalni delovi nagrada?

Nagrade su novčane ili uz njih se dobija umetničko delo itd.

Ko finansira Festival?

Festival težišno finansiraju Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno infirmisanje i odnose sa verskim zajednicama, Ministarstvo kulture Republike Srbije, ponekad Grad Zrenjanin…

Ko organizuje Festival?

Festival organizuje Udruženje novinara Vojvodine (UNV) iz Zrenjanina..

Da li su do sad,a primenjene disciplinske mere predviđene propozicijama, i zašto?

Veoma retko zbog grubog kršenja osnovne pristojnosti.

Kada je Festival osnovan i ko nosi autorska prava?

Festival je osnovan 2006, po autorskoj zamisli novinara Igora Aleksića. No, Festival Press vitez pripada svim novinarima koji na njemu učestvuju, pa je tako i postao institucija a ne  jednokratni projekat.

Gde se Festival Press vitez održava, a gde mu je sedište?

Sedište Press viteza je u Zrenjaninu, a održava se u Novom Sadu i Beogradu, težišno, a po potrebi i u drugim gradovima Srbije i sveta.

Da li se autor može takmičiti više puta i stiče li tako prednost da dobije gran-pri?
Press vitez nije redna lista. Kao i u sportskim nadmetanjima neko može da ponese nekoliko medalja kroz godine učešća, neko nijednu, a može se desiti da neko učestvuje prvi put pa da dosegne gran-pri. Pravila nema. No, višegodišnjim učestvovanjem šanse su svakako veće, jer onaj kojeg nema ne može ni pobediti.

Nagrada Ana Njemoga Kolar se dodeljivala paralelno sa istoimenom nagradom Press viteza. Ko je kome ukrao koncept i ideju?

Koncept i ideja su uzeti bez pitanja od Press viteza, ali smatramo da i to doprinosi očuvanju Aninog imena pa šire preuzimanje ne komentarišemo.

Da li Press vitez monitoring, akcija za lice godine, potpada pod Veliki žiri, i da li neko može nominovati sam sebe?

Reč je o zasebnoj akciji, kojom rukovodi zasebni, takozvani mali žiri. Ne, niko ne može sam sebe nominovati. Kandidate nominuje mali žiri.

Da li politička pripadnost novinara ima uticaja na odabir selekcije?

Takve stvari nas  ne interesuju. Zanimaju nas samo struka i profesionalnost.